Avaleht
   
Ruumide rent
Kauba ladustamine
Transiit
Tollivormistus
Kontakt
Saada kiri
   Põllumajandustoodete import

SisukaartPrindi


 

Kvoodid

Paljude põllumajandustoodete import on hõlmatud soodustariifikvootidega. St et teatud koguse saab importida soodsama tollimaksumääraga. Kui määratud kogus täis saab, siis edasi tuleb maksta täistollimaksu. Kvoote kehtestatakse Euroopa Komisjoni määrustega. Määruses tuuakse ära kvoodi kogus, periood, taotlemise periood, taotlemise tingimused, kvoodi jagamise printsiip ja tagatise suurus.

Paljude põllumajandustoodete import on hõlmatud soodustariifikvootidega. St et teatud koguse saab importida soodsama tollimaksumääraga. Kui määratud kogus täis saab, siis edasi tuleb maksta täistollimaksu. Kvoote kehtestatakse Euroopa Komisjoni määrustega. Määruses tuuakse ära kvoodi kogus, periood, taotlemise periood, taotlemise tingimused, kvoodi jagamise printsiip ja tagatise suurus.

Kvoodi periood sõltub kaubast – kiirestiriknevate kaupade puhul on see aeg lühem, nt mõningate piimatoodete kvoote jagatakse iga päev.

Kvootide jagamise põhiprintsiipe on kaks:

  • first come first served (’kes ees, see mees’). Kvoote jagatakse kuni kogus on ära kasutatud. Kvoodi täitumist jälgitakse impordideklaratsioonide järgi.
  • proportsionaalselt. Proportsionaalselt jaotatakse kvoot kõigi taotlejate vahel vastavalt taotluste ja kvoodi koguse suhtarvule. Nt saavad kõik taotlejad õiguse importida 70% taotletust. Euroopa kogenumad kauplejad on juba harjunud alati rohkem taotlema, et saavutada soovitud kogus.

Lisaks võib kvootide jaotamise aluseks olla ka eelnev kaubavahetus ning eraldi kvoodid on kehtestatud traditsioonilistele ning mitteregulaarsetele importijatele.

Eestis tegeleb põllumajanduskaupade impordi- ja ekspordilitsentside (vastavalt AGRIM ja AGREX) haldamisega Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet PRIA Tartus.  Selleks, et litsentsi taotlema hakata, peab ettevõtja end PRIA-s registreerima. Registreerimine ei maksa midagi, kuid võtab aega kuni 15 tööpäeva.

On kaupu, millele ei ole küll kehtestatud kvooti, kuid kaubavahetuse jälgimiseks tuleb siiski PRIA-le taotlus esitada. Sel juhul väljastatakse impordi või ekspordi sertifikaat. Samuti on kaupu, mille puhul kvoodi taotlemiseks pole litsentsi vaja.

Litsentsitaotlus ja tagatis peavad olema esitatud enne kella 14.00, peale seda laekunud taotluse kuupäevaks loetakse järgmine tööpäev.

Kvoodi jagamise otsuse teatab Euroopa Komisjon Ametlikes Teadaannetes. Kui seda ettenähtud aja jooksul ei avaldata, loetakse taotlused täies ulatuses rahuldatuks.

Tagatis

Litsents või sertifikaat annab omanikule nii õiguse kui kohustuse kaupa importida või eksportida vastavas koguses ja aja jooksul. Seepärast tuleb koos taotlusega esitada ka tagatis, mille suurus erineb kaupade lõikes. Tagatise võib esitada pangagarantiina. Litsents või sertifikaat esitatakse tollile koos impordi- või ekspordideklaratsiooniga ning toll teeb sellele vastavad märked. Täidetud litsentsi/sertifikaadi peab tagastama PRIA-le 2 kuu jooksul kehtivuse lõppemisest. Ekspordi puhul lisandub veel kontroll-leht T5, mille toll ise 3 kuu jooksul PRIA-le saadab. Kui nimetatud dokumendid on esitatud, vabastab PRIA tagatise 3 kuu jooksul. Hilinemise korral vähendatakse tagastatava tagatise suurust.

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Anname üürile bürooruume Kesklinnas Türi 7
 
TÖÖRIISTALAENUTUS
Türi 7 aadressil saab laenutada erinevat ehitustehnikat firmast RENTLAND.
 
BÜROOPINDADE RENT
Anda üürile erineva suurusega bürooruume aadressil Türi 7
 
[ Kõik uudised ]
 

Copyright © 2003 Web2.ee 
Web disain