Avaleht
   
Ruumide rent
Kauba ladustamine
Transiit
Tollivormistus
 
Import
 
Eksport
 
Ajutine sisse-väljavedu
Tollikoolitus
Kontakt
Saada kiri
   Eksport

SisukaartPrindi


 

 Eksporti rakendatakse:            Ekspordi eesmärk    

 • ühenduse kauba lõplikuks väljaviimiseks ühenduse tolliterritooriumilt;
 • ühenduse kauba ajutiseks väljaviimiseks, kavatsusega kaup 3 aasta jooksul reimportida;

kauba lähetamiseks EU tolliterritooriumi eripiirkondadesse (Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique, Reunion) Kreeka Athose Mägi);

 • mõnede tarbevarude ja kaasavõetavate varude tarnimiseks rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale, mis suunduvad kolmandasse riiki (vt ka Rahandusministri 17.06.2009 määrus nr 41 "Varudele tolliformaalsuste teostamise kord").  Eksportija
 • EL isik, kes on kauba omanik või
 • EL isik, kellel on kauba omanikuga võrdne õigus kaupa käsutada. Õigus kaupa käsutada peab olema antud volikirja või käsunduslepinguga või
 • EL isik, kes on kauba ekspordi aluseks oleva lepingu EL-s asuv lepingupool, kui kauba omanik on selle lepingu alusel kolmanda riigi isik (näiteks kauba ostjal on omandiõigus enne kauba kättesaamist).
Eksportija peab olema Eestis registreeritud isik, juriidilised isikud peavad olema registreeritud EORI andmebaasis (vt. ka http://www.emta.ee/eori).
 

            Esindaja

Eksportija võib tolliformaalsuste tegemiseks määrata esindaja. Esindus võib olla otsene või kaudne.
 • Kaudne esindaja on tolliagentuur, kes vastutab tolliformaalsuste täitmise eest.
 • Otsene esindaja võib olla iga Eesti isik, kes omab esindatava isiku kirjalikku volikirja või käsunduslepingut. Volikiri või käsundusleping peab olema registreeritud asukohajärgses maksu- ja tollibüroos (vt ka e-maksuameti kasutajaõiguste andmisest). Otsese esinduse korral vastutab tolliformaalsuste täitmise eest eksportija.   

 
          Ekspordideklaratsiooni esitamine eksporditolliasutusele

 Tolliasutust, kuhu esitatakse ekspordideklaratsioon nimetatakse eksporditolliasutuseks.

Ekspordideklaratsioon esitatakse üldjuhul eksportija asukohajärgsele pädevale tolliasutusele (maksu- ja tollibüroo, tollipunkt või teeninduskeskus) või tolliasutusele, kus kaup ekspordiks pakitakse või laaditakse.
NB! Konteinerveo korral loetakse laadimiskohaks kohta, kus kaup laaditakse konteinerisse, mitte aga kohta, kus konteiner tõstetakse laeva.

Allhanke korral võib ekspordideklaratsiooni esitada tolliasutusele, mille tegevuspiirkonnas allhankija asub.

Nõuetekohaselt tõendatud põhjustel võib ekspordideklaratsiooni esitada ka mõnele muule pädevale tolliasutusele.

Ekspordideklaratsiooni võib esitada ka väljumistolliasutusele, kui kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud ning saadetise väärtus ei ületa 3000 EUR-i.

Elektroonset tollideklaratsiooni ei pea esitama ja kaup deklareeritakse suuliselt väljumistolliasutuses, kui:
 • mittekaubanduslik kaup saadetakse füüsilise isiku poolt,
 • saadetise koguväärtus ei ületa statistilist piirmäära (1000 EUR-i või 1000 kg),
 • tegemist on majanduslikult ebaoluliste juhtudega ning kui toll seda lubab.

Elektroonset tollideklaratsiooni ei pea esitama ja kaup deklareeritakse muu toiminguga (näiteks rohelise koridori läbimine) väljumistolliasutuses, kui:

 • mittekaubanduslik kaup on reisija isiklikus pagasis,
 • tegemist on ühenduse määruse nr 918/83 II peatükis nimetatud kaupadega,
 • tegemist on ühenduse tolliterritooriumil registreeritud veovahendiga, mis reimporditakse.
Kui ülalnimetatud kaubale on nõutav ekspordilitsentsi või eriloa esitamine, tuleb vormistada elektroonne tollideklaratsioon.

Reisijad võivad elektroonse tollideklaratsiooni asemel esitada teatud juhtudel reisija deklaratsiooni (vt ka Reisijaga kaasasoleva kauba tolliformaalsused  p. 4).


              Ekspordiformaalsuste lõpetamine
 • mittekaubanduslik kaup saadetakse füüsilise isiku poolt,
 • saadetise koguväärtus ei ületa statistilist piirmäära (1000 EUR-i või 1000 kg),
 • tegemist on majanduslikult ebaoluliste juhtudega ning kui toll seda lubab.
 • mittekaubanduslik kaup on reisija isiklikus pagasis,
 • tegemist on ühenduse määruse nr 918/83 II peatükis nimetatud kaupadega,
 • tegemist on ühenduse tolliterritooriumil registreeritud veovahendiga, mis reimporditakse.
Ekspordiformaalsused lõpetatakse väljumistolliasutuses või transiidi lähtetolliasutuses.

Väljumistolliasutus on üldjuhul viimane tolliasutus enne kaupade väljaviimist ühenduse tolliterritooriumilt:
 • maantee piiritolliasutus, näiteks Narva, Luhamaa, Koidula (EE), Silene (LV), Nuiamaa (FIN) jne.
 • lennujaam;
 • sadam, kus kaup väljub mitteregulaarliini laevaga, olenemata sellest, kas laev oma teel kolmandasse riiki läbib veel mõnda ühenduse liikmesriigi sadamat.
  Näiteks kui Muugalt väljuv laev enne suundumist USA-sse peatub ka Antverpenis, siis väljumistolliasutus on Muuga.
Erandina ülaltoodust, kauba väljaveol ühtse veolepingu alusel raudtee-, posti-, lennundus- või laevandusettevõtete poolt, on väljumistolliasutuseks veo alustamise kohas asuv tolliasutus (näiteks Tartu raudtee tollipunkt). Ekspordiformaalsuste lõpetamisel teeb toll transpordidokumendile punase märke “EKSPORT”.

Ekspordiks deklareeritud kaupa võib ühendusest välja vedada ka välistransiidi protseduuriga 2454/93 art. 340c punktis 3 sätestatud juhtudel või TIR-veoga.
Sel juhul lõpetatakse ekspordiformaalsused transiidi lähtetolliasutuses. TIR-märkmikku või transiidi saatedokumendile teeb toll punasega märke “EKSPORT”.

Väljumistolliasutuses/transiidi lähtetolliasutuses esitatakse tollile EAD.

Väljumistolliasutuses/transiidi lähtetolliasutuses registreerib toll ECS (Export Controll System) süsteemis kauba väljaviimise ühendusest.

Süsteemis Complex saab deklaratsioon märke “eksporditud” (Complexis deklaratsiooni ajaloo leheküljel vajutada nuppu “Väljumised” ja vaadata lahtrit “Uus olek”).

Paberkandjale (EAD) toll üldjuhul kinnitusmärget ei tee.

Juhul kui väljumistolliasutuses ECS süsteem ei tööta, teeb toll kinnitusmärke EAD-le.
 
Kui peale kauba väljumist deklaratsioon ei ole saanud märget "Eksporditud", võib eksportija või deklarant teatada eksporditolliasutusele, et kaubad on lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt, teatades kuupäeva ja väljumistolliasutuse, kust kaubad lahkusid ühenduse tolliterritooriumilt, ja taotleda eksporditolliasutuselt väljaviimise kinnitamist.
 
Kui 90 päeva jooksul peale kauba vabastamist ekspordiks deklaratsioon ei ole saanud märget "Eksporditud", alustab toll järelepäringuprotseduuri (vt ka http://www.emta.ee/public/toll/Valjumata_ekspordi_paring.pdf).
 
Kui 150 päeva jooksul peale kauba vabastamist ekspordiks eksport ei ole tõendatud, tühistab toll ekspordideklaratsiooni (2454 art. 796da ja 796e).ühendusetolliterritooriumilt väljumisega väljumistolliasutuses.                                                                                                         
 

           Ekspordiks deklareeritud kaupade jäämine ühendusse    

Kui ekspordiks vabastatud kaupu ei viida ühenduse tolliterritooriumilt välja, esitab eksportija või deklarant viivitamatult taotluse eksporditolliasutusele ekspordideklaratsiooni kehtetuks tunnistamiseks.

Kui ekspordiks vabastatud kaubad ei ole 150 päeva jooksul tolliterritooriumilt välja viidud, tunnistatakse ekspordideklaratsioon kehtetuks.     
                                                                                                                                                                                                  
          Kauba eksporditollideklaratsiooni koostamiseks vajalik teave:

1. Kaubaarve, mis peaks sisaldama alljärgnevat teavet:
           1.1 Kaubakirjeldus, mille järgi oleks võimalik määrata tollikood
           1.2 Maksumus
           1.3 Kogus
           1.4 Kaal
           1.5 Pakkeüksused

2. Väljumistolliasutus
 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet


Otsing
   
   
Uudised
 
BÜROOPINDADE RENT
Anda üürile erineva suurusega bürooruume aadressil Türi 7
 
Anname üürile bürooruume Kesklinnas Türi 7
 
TÖÖRIISTALAENUTUS
Türi 7 aadressil saab laenutada erinevat ehitustehnikat firmast RENTLAND.
 
[ Kõik uudised ]
 

Copyright © 2003 Web2.ee 
Kvaliteetne kodulehekülg