Transiit

Transiit on tolliprotseduur, mis võimaldab tollijärelvalve all (maksud maksmata) vedada ühenduseväliseid ja ühenduse kaupu ühenduse tolliterritooriumil lähtetolliasutusest sihttolliasutusse.

Transiitvedu ühenduse territooriumil võib teostada kasutades:

Transiidi tagamine

OÜ Renewo pakub transiitveoste tagamiseks printsipaali teenust. Võimalik on transiidi korraldamine Teie saadetisele piirilt sisemaale ja vastupidi, samuti kaupade vedu ühest tollilaost või -terminalist teise.

Transiitveose tagamise tellimiseks vajalik info: