Import

Eestisse toimetatud ühenduseväline kaup jääb tollijärelevalve alla kuni selle vabasse ringlusse lubamiseni.

Vabasse ringlusse lubamise rakendamisega omandab ühenduseväline kaup ühenduse kauba tollistaatuse.

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamiseks tuleb esitada:

Kauba imporditollideklaratsiooni koostamiseks vajalike dokumentide loetelu:

1. Kaubaarve, mis peaks sisaldama alljärgnevat teavet:
           1.1 Kaubakirjeldus, mille järgi oleks võimalik määrata kaubakood 
           1.2 Maksumus 
           1.3 Kogus 
           1.4 Kaal
           1.5 Pakkeüksused

2. Veodokument (CMR, B/L, SMGS)

3. Transpordiarve (olenevalt tarneklauslist)

4. Päritolu sertifikaadid

5. Lähteriigi ekspordideklaratsioon